Οροι Χρήσης

Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα

Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση που προκύπτουν από τα στοιχεία ανήκουν αποκλειστικά στον δικαιούχο και/ή στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες του, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, η παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης. Ο δικαιούχος διατηρεί τα πνευματικά του δικαιώματα στα εν λόγω στοιχεία, καθώς και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφά τους, σε οποιαδήποτε μορφή και τοποθεσία.

Επιπλέον, ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας, ψηφοφορίας, ανάλυσης και σχολιασμού πάνω σε πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Κάθε συμπέρασμα, εκτίμηση ή πόρισμα από αυτές τις δραστηριότητες αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ιστότοπου. Τα στοιχεία που φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Άδεια Χρήσης

Η άδεια χρήσης των στοιχείων είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, ρυθμιζόμενη από τους όρους που αναφέρονται στο έγγραφο. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης, και απαγορεύεται η εκμετάλλευση για οποιονδήποτε σκοπό εκτός από την προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, μετατροπή ή δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του δικαιούχου, σε κάθε μορφή ή μέσο.

Τα παρακάτω στοιχεία παρέχονται ως συμβουλευτική και ενημερωτική πληροφορία, μην ενθαρρύνοντας κατ’ ουδένα τρόπο την πραγματοποίηση επιχειρηματικών ή άλλων συγκεκριμένων ενεργειών. Τα στοιχεία αυτά υπόκεινται σε συνεχείς ανανεώσεις και τροποποιήσεις. Η συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου αυτών των στοιχείων γίνεται από τον δικαιούχο, χωρίς όμως εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητά τους. Δεν υπάρχει εγγύηση για την απουσία σφαλμάτων, ιδιαίτερα λόγω του μεγάλου όγκου των πληροφοριών και της συμμετοχής τρίτων φορέων.

Ο δικαιούχος δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία, παρόλο που η πληροφόρηση στον ιστότοπο έχει ελεγχθεί και συγκεντρωθεί με προσοχή. Ενώ η δικαιούχος προσπαθεί να διασφαλίσει την πληρότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου, δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ακρίβεια λόγω της φύσης και του όγκου του διαδικτύου.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο δικαιούχος δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που χορηγούν οι χρήστες σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών τους. Αν και η προσπάθεια για πληρότητα, εγκυρότητα και ακρίβεια είναι συνεχής, ο δικαιούχος δεν εγγυάται απόλυτη ακρίβεια λόγω της φύσης του διαδικτύου. Η χρήση της ιστοσελίδας είναι ευθύνη του χρήστη, και ο δικαιούχος δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών.

Search

Μάρτιος 2024

 • Δ
 • Τ
 • Τ
 • Π
 • Π
 • Σ
 • Κ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Απρίλιος 2024

 • Δ
 • Τ
 • Τ
 • Π
 • Π
 • Σ
 • Κ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 -
0 -
Pets
Μέγεθος
-
Search

Μάρτιος 2024

 • Δ
 • Τ
 • Τ
 • Π
 • Π
 • Σ
 • Κ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Guests

Compare listings

Compare

Compare experiences

Compare